Έρευνα AI: O Ρόλος-Κλειδί της Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κυβερνοασφάλεια

Έρευνα AI: O Ρόλος-Κλειδί της Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κυβερνοασφάλεια

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το πιο καυτό ζήτημα στο σύμπαν. Αν συνδυάσετε την τεχνητή νοημοσύνη με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, οι δυνατότητες (και οι προκλήσεις) είναι συγκλονιστικές. Για πολλούς επαγγελματίες του χώρου, είναι δεδομένο ότι η ενσωμάτωση της νοημοσύνης στην κυβερνοασφάλεια θα βελτιώσει τις άμυνες απέναντι στις πιο εξελιγμένες κυβερνοεπιθέσεις. Δυστυχώς, και οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου έχουν επιβιβαστεί στο άρμα της τεχνητής νοημοσύνης, οπλοποιώντας τις ψηφιοποιημένες επιθέσεις τους.

Η Check Point συνεργάστηκε με την εταιρεία έρευνας Vanson Bourne για να κατανοήσει πώς οι επαγγελματίες του χώρου υιοθετούν τη Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη (GenAI) στις πρακτικές τους. Ακολουθεί μια ανάλυση των βασικών ευρημάτων της έρευνας. 

Το έλλειμμα δεξιοτήτων επιβαρύνει την αποτελεσματικότητα της ασφάλειας

Παρά το γεγονός ότι πάνω από το 70 τοις εκατό των ερωτηθέντων αισθάνονται σίγουροι για τις άμυνες του οργανισμού τους, το 89 τοις εκατό αντέκρουσε την αισιοδοξία του αναγνωρίζοντας ότι η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί πρόκληση. Το χάσμα δεξιοτήτων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θέτει ένα σοβαρό ανάχωμα στο πόσο αποτελεσματικά οι οργανισμοί μπορούν να συγκροτήσουν τις σωστές άμυνες κατά του υποστηριζόμενου από την τεχνητή νοημοσύνη κυβερνοεγκλήματος.

Figure 1: Research from Vanson Bourne

«Το συντριπτικό 89% των επαγγελματιών πληροφορικής και ασφάλειας αναφέρουν ότι υπάρχει σημαντικό έλλειμμα δεξιοτήτων, γεγονός που υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για καινοτόμες λύσεις».

Οι επαγγελματίες που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι το έλλειμμα δεξιοτήτων εμποδίζει σημαντικά την ικανότητα ενός οργανισμού να διεξάγει αποτελεσματικές επιχειρήσεις ασφαλείας. Ένα σημαντικό 98% των επηρεαζόμενων ανέφερε «αντίκτυπο» στις επιχειρήσεις ασφαλείας τους, ενώ το 40% ανέφερε «ισχυρό αντίκτυπο».

Η Είσοδος της GenAI: Ένας λόγος να αισιοδοξούμε

Κανένας οργανισμός, μεγάλος ή μικρός. δεν μπορεί να αγνοήσει τις πιθανές επιπτώσεις μιας μεγάλης κυβερνοεπίθεσης. Ως αποτέλεσμα, οι οργανισμοί που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι έχουν στραφεί σε εργαλεία που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη για να ενισχύσουν την κυβερνοασφάλεια τους, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης περιστατικών, της προστασίας από κακόβουλο λογισμικό και της προστασίας από την απώλεια δεδομένων. Είναι σαφές ότι η τεχνητή νοημοσύνη χαράζει το ρόλο της στην παροχή καλύτερης προστασίας στο ψηφιακό τοπίο.

Figure 2: Research from Vanson Bourne

«Το 97-99% των οργανισμών χρησιμοποιεί εργαλεία με τεχνητή νοημοσύνη, με σημαντική στροφή προς το GenAI για μια ολοκληρωμένη στρατηγική ασφάλειας».

Οφέλη και υιοθέτηση του GenAI  

Οι οργανισμοί έχουν επίσης αγκαλιάσει το GenAI για στρατηγικούς σκοπούς. Ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αξιοποιεί το GenAI περισσότερο από ένα χρόνο τώρα για να ενισχύσει την κυβερνοασφάλεια του έναντι εξελιγμένων απειλών. Ως παράδειγμα αναφέρθηκε η βελτίωση των ποσοστών απόκρισης σε περιστατικά. 

Σε όλο τον κόσμο δήλωσαν ότι τα εργαλεία GenAI προσφέρουν καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών και των ανωμαλιών. Ωστόσο, οι ερωτηθέντες στην Ευρώπη ήταν λιγότερο σύμφωνοι σχετικά με το κατά πόσον η AI μπορεί να συνδεθεί με υψηλότερη αποδοτικότητα, όπως η ενισχυμένη πρόληψη και ανίχνευση απειλών, ο εξορθολογισμός των λειτουργιών ασφαλείας και η κατανομή των πόρων και η μείωση της χειρωνακτικής εργασίας για τις ομάδες τους. Σχεδόν το 50% των επαγγελματιών της APAC ανέφεραν ότι η GenAI προσφέρει εξορθολογισμό των λειτουργιών ασφαλείας και της κατανομής πόρων, το υψηλότερο ποσοστό από τις τρεις περιοχές παγκοσμίως.

Figure 3: Research from Vanson Bourne

Το παράδοξο του χάσματος δεξιοτήτων και το GenAI

Η γεφύρωση του χάσματος: Η GenAI μπορεί να αποτελέσει σύμμαχο στην αντιμετώπιση του χάσματος δεξιοτήτων. Προσφέρει έναν τρόπο για την αύξηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, ιδίως σε τομείς με υψηλή ζήτηση για γνώσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

«Η Gen-AI συμβάλλει καθοριστικά στην κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, με το 98% των επηρεαζόμενων οργανισμών να αναγνωρίζουν τον αντίκτυπό της στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα».

Σχετικά με τον Κλάδο

Ο αντίκτυπος της GenAI ποικίλλει ανά κλάδο, με ιδιαίτερα οφέλη να παρατηρούνται στην υγειονομική περίθαλψη και τα χρηματοοικονομικά. Αυτοί οι τομείς αναγνωρίζουν τη δυνατότητα της Gen-AI να μειώσει σημαντικά τη χειρωνακτική εργασία και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης περιστατικών.

Στην ερώτηση της έρευνας, “Σκεπτόμενοι το GenAI / AI/ML Deep-Learning, σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις”, οι περισσότεροι ερωτηθέντες συμφώνησαν ότι τα εργαλεία AI θα βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους, θα αυξήσουν τα ποσοστά ανταπόκρισης σε περιστατικά και θα βοηθήσουν στην κάλυψη των κενών δεξιοτήτων στους οργανισμούς τους.

Ακολουθούν και άλλα αποτελέσματα:

– Η GenAI έχει/μπορεί να μειώσει σημαντικά τη χειρωνακτική εργασία για την ομάδα ασφαλείας μας: Υγεία (32% χαμηλότερα)

– Το AI/ML Deep Learning έχει/μπορεί να αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητά μας στην αντιμετώπιση περιστατικών: Ενέργεια, πετρέλαιο/αέριο και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (36% υψηλότερα)

– Η Gen AI έχει/μπορεί να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό μας όσον αφορά στη συγκέντρωση στοιχείων: Χρηματοοικονομικά/τράπεζες/επενδύσεις (35% υψηλότερο)

– Το AI/ML Deep Learning έχει/μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στον οργανισμό -για όσους αντιμετωπίζουν χάσμα δεξιοτήτων στις επιχειρήσεις κυβερνοασφάλειας- : Χρηματοοικονομικά/τράπεζες/επενδύσεις (28% βελτίωση)

Figure 4: Research from Vanson Bourne

Επενδύσεις και υλοποίηση: Επόμενα Βήματα 

Η δέσμευση για την ενσωμάτωση της GenAI στην κυβερνοασφάλεια είναι ισχυρή, με το 90 τοις εκατό των οργανισμών να σχεδιάζουν να δώσουν προτεραιότητα στα εργαλεία AI/ML και GenAI. Αυτό συνοδεύεται από αναμενόμενη αύξηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού για τα εργαλεία GenAI.

“Το 90% των οργανισμών θέτουν ως προτεραιότητα τις επενδύσεις σε εργαλεία GenAI, αντανακλώντας μια στρατηγική στροφή προς καινοτόμες λύσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο”.

Συμπέρασμα: Ο Μετασχηματισμός GenAI

Ενώ οι προοπτικές είναι αισιόδοξες, οι ανησυχίες και οι προκλήσεις παραμένουν. Οι οργανισμοί υπογραμμίζουν τη σημασία της διαρκούς ενημέρωσης των μοντέλων AI, ενώ παράλληλα έχουν επίγνωση των προκλήσεων, όπως η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για τα δεδομένα. 

Το ταξίδι προς ένα ολοκληρωμένο τοπίο ασφάλειας GenAI θα προσφέρει στους ηγέτες της ασφάλειας τόσο ανταμοιβές όσο και προκλήσεις. Ωστόσο, είναι σαφές, ότι η GenAI θα βοηθήσει στον μετασχηματισμό των οργανισμών, καθώς οι πάροχοι ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θα ενσωματώνουν μεγαλύτερη ευφυΐα. Η υιοθέτηση της GenAI με στρατηγική προνοητικότητα θα ανοίξει το δρόμο για ένα πιο ασφαλές και ανθεκτικό ψηφιακό μέλλον.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από την GenAI για την προστασία του οργανισμού σας, ενημερωθείτε για το Check Point Infinity AI Copilot.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Κατασκευή Ιστοσελίδων WEBTEC