Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς

Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς

 

Ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο επιτρέπει στους επισκέπτες της ιστοσελίδας populationaction.org να υπολογίσουν ποιος ήταν ο παγκόσμιος πληθυσμός την ημερομηνία … που γεννήθηκαν. 

Σκοπός της What is your Number? ιστοσελίδας είναι να τονίσει τη ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού.

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός θα φτάσει τα 7 δισ. στα τέλη αυτού του μήνα.

Είναι σχεδόν αδύνατο να προσδιοριστεί ποιο νεογέννητο θα είναι «το νούμερο 7 δισ.» αλλά μιας και ο πληθυσμός αυξάνεται ταχύτερα στην υποσαχάρια Αφρική, εκτιμάται πως θα είναι σε μια χώρα όπως η Ουγκάντα ή ο Νίγηρας.

Το 2085 ο πληθυσμός της Γης θα φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια.

Περιβαλλοντολόγοι, όπως ο Sir David Attenborough, υποστηρίζουν ότι η κατάσταση… απλά δεν είναι βιώσιμη, όταν τα αποθέματα τροφίμων και νερού εξαντλούνται και δηλώνουν ότι απαιτείται μια συνολική πολιτική από όλα τα κράτη για τη μείωση του ρυθμού αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού.

Κατασκευή Ιστοσελίδων WEBTEC