Ξεκίνησε η «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια»

Ξεκίνησε η «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια»

Δημοσιοποιούνται οι αποφάσεις για τη διαχείριση των οικονομικών και διοικητικών θεμάτων

Άρχισε σήμερα η υλοποίηση της διαφάνειας στη Βουλή, με τη δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων που έχουν σχέση με τη διαχείριση των οικονομικών και διοικητικών θεμάτων.

Στην ειδική ενότητα της διαδικτυακής πύλης της Βουλής «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια» θα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερώνεται για το έργο του Κοινοβουλίου αναφορικά με τη διαχείριση και τη διοίκησή του, την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του, τις προμήθειές του, καθώς και ζητήματα που αφορούν το προσωπικό του.

Από σήμερα, οι πολίτες μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά, παρατηρήσεις, σχόλια, καθώς και προτάσεις, για τη βελτίωση και την καλύτερη οργάνωση του συστήματος ανάρτησης και επικοινωνίας, ενώ τα σχόλιά τους θα ληφθούν υπόψη και για την οριστικοποίηση της μορφής που θα έχει η «κοινοβουλευτική διαφάνεια».

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 28 Φεβρουαρίου, η λειτουργία του συστήματος θα είναι δοκιμαστική, ενώ από την 1η Μαρτίου θα ξεκινήσει η οριστική εφαρμογή του συστήματος ανάρτησης των πράξεων, αποφάσεων και εκθέσεων της Βουλής στην «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια». Η πρόσβαση στην κοινοβουλευτική διαφάνεια παρέχεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://diafaneia.hellenicparliament.gr

 

0 comments
Κατασκευή Ιστοσελίδων WEBTEC