Ανοδική η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και του ίντερνετ

Ανοδική η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και του ίντερνετ
 
Συνεχίστηκε και πρώτο τρίμηνο του 2011 η ανοδική τάση των τελευταίων ετών, τόσο στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή όσο και στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, με το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή να ανέρχεται στο 54,3% και το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο στο 51,7%. Μάλιστα, την τελευταία πενταετία (2007- 2011), η αύξηση που παρατηρείται ανέρχεται σε 35,1%, για χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και σε 54,8%, για πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι, πλέον, η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή και διαδικτύου μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί από όλους τους χώρους πρόσβασης, δηλαδή κατοικία, χώρο εργασίας, χώρο εκπαίδευσης, γειτονικά, φιλικά ή συγγενικά σπίτια, ξενοδοχεία, internet cafe κ.λπ.

Ειδικότερα, από την έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας από τα νοικοκυριά (έτος 2011) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), προκύπτουν τα εξής:

1. Προφίλ χρηστών διαδικτύου

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι άνδρες χρησιμοποιούν περισσότερο το διαδίκτυο (52,4%) από ό,τι οι γυναίκες (47,6%). Αναφορικά με την ηλικία, οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου (29,8%) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25- 34 ετών, ενώ το 15,7% στην ηλικιακή ομάδα 45- 54 ετών και το 7,1% στην ηλικιακή ομάδα 55- 74 ετών. Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο, οι χρήστες μέσου μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης) είναι οι περισσότεροι, με ποσοστό 45,6%, ενώ οι χρήστες χαμηλού μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και γυμνασίου / κατώτερων τεχνικών σχολών) αποτελούν το 12,5% του συνόλου των χρηστών του διαδικτύου.

Tο α΄ τρίμηνο 2011, το 72% όσων χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο έκανε καθημερινή χρήση του διαδικτύου, ποσοστό ελαφρά υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό του 2010, ενώ το 91,8% έκανε τακτική χρήση, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αλλά όχι κάθε μέρα.

Κυριότερος τόπος πρόσβασης παραμένει η κατοικία, με 87,7%. Αύξηση 10,4% σε σχέση με το 2010, καταγράφηκε στην πρόσβαση από άλλους χώρους, με τα internet cafe να παραμένουν στην πρώτη θέση, με 61,9%, παρουσιάζοντας, ωστόσο, μεγάλη μείωση (περίπου 21%).

Σύμφωνα, επίσης, με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πρόσβαση στο διαδίκτυο εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας, με τη χρήση κινητών συσκευών- κινητού ή έξυπνου κινητού τηλεφώνου (smart phone), φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop, notebook, net book ή tablet computer /i-pad) ή άλλης φορητής συσκευής (palmtop, PDA κ.ά.)- συνεχίζει να αυξάνεται (αύξηση 74,8%), ενώ, παράλληλα, μειώνεται κατά περίπου 13% σε σχέση με το 2010 το ποσοστό όσων δεν συνδέονται στο διαδίκτυο με κινητές συσκευές. Το 46,4% όσων συνδέονται εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας στο διαδίκτυο από κινητό τηλέφωνο ή smart phone, χρησιμοποιεί τα δίκτυα Wifi και WiMax για δημόσιας χρήσης ασύρματη σύνδεση. Το αντίστοιχο ποσοστό για όσους συνδέονται εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας στο διαδίκτυο από φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, ανέρχεται στο 62,3%.

Σε σχέση με το 2010, σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα ποσοστά των ατόμων που συνδέονται στο διαδίκτυο «εν κινήσει», εκτός της κατοικίας ή του χώρου εργασίας: από το κινητό τηλέφωνο (αύξηση 48,6%), είτε αυτό είναι κινητό με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο (GPRS, 3G, 3G+) είτε «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο και από το φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (αύξηση 157,9%), συμπεριλαμβανομένων των laptops, notebooks, net books ή tablet computers /i-pad.

Αναφορικά με την κατανομή των χρηστών του διαδικτύου στις τέσσερις μεγάλες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, παρατηρείται μεγάλη αύξηση των χρηστών του διαδικτύου στη Βόρεια Ελλάδα (αύξηση 38,5%), στα Νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη (αύξηση 20%). Μικρότερη αύξηση, κατά περίπου 12% και 5%, παρατηρείται στα ποσοστά της Αττικής και της Κεντρικής Ελλάδας, αντίστοιχα.

Παράγοντες κινδύνου, ώστε ένα άτομο να αποκλείεται από την ηλεκτρονική ενσωμάτωση (e-inclusion), αποτελούν, σύμφωνα με την έρευνα, η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και η ασχολία (π.χ. άνεργος ή συνταξιούχος).

2. Λόγοι χρήσης του διαδικτύου

Όπως και το 2010, η αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών παραμένει στην κορυφή της λίστας των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου, με ποσοστό 74,9%, ενώ το ποσοστό που καταγράφεται για όσους διάβασαν online ή «κατέβασαν» εφημερίδες και περιοδικά- δεύτερη περισσότερο πραγματοποιούμενη δραστηριότητα- είναι 72,9%. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η μεν πρώτη δραστηριότητα παρουσίασε μείωση, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010, κατά 7,3%, ενώ η δεύτερη, αύξηση κατά 27,5%.

Σχετικά με τις δραστηριότητες, η μεγαλύτερη αύξηση (246,2%) σε σχέση με το 2010, αν και με μικρή συμμετοχή, έχει καταγραφεί για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών (στο e-Bay κ.λπ.). Πολύ μεγάλες αυξήσεις, επίσης, καταγράφηκαν στη συμμετοχή σε online εκπαιδευτικά προγράμματα (83%) και στην αναζήτηση ή αποστολή αιτήσεων για εύρεση εργασίας (82,5%). Μεγάλες αυξήσεις, παρατηρούνται στην πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων ή βιντεοκλήσεων μέσω διαδικτύου (47,9%), καθώς και στην αναζήτηση πληροφοριών για επίσημη βαθμίδα εκπαίδευσης, για προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.ά. (42,4%). Αύξηση 15,8% παρουσιάζει η συμμετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (δημιουργία προφίλ χρήστη, αποστολή μηνυμάτων κ.ά. στο Facebook, στο Twitter κλπ.) ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η ηλικιακή ομάδα 25- 34 ετών είναι αυτή που, κυρίως, επιδίδεται στην εν λόγω δραστηριότητα (35,9% ).

Στον αντίποδα, πέραν της μείωσης που καταγράφηκε στην αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες (-7,3%), καταγράφηκε μείωση και στη χρήση online υπηρεσιών για ταξίδια και καταλύματα (-10%).

3. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (η ηλεκτρονική δικτύωση των δημόσιων υπηρεσιών, έτσι, ώστε οι πολίτες να επικοινωνούν με αυτές και να λαμβάνουν πληροφορίες, με τελικό στόχο να πραγματοποιούν ενέργειες και συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου).

Ένας στους δύο, από όσους χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο, κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου 2010- Μαρτίου 2011, το έκανε για να βρει πληροφορίες από τις ιστοσελίδες δημόσιων υπηρεσιών, για προμήθεια αιτήσεων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών κλπ. ή και για αποστολή συμπληρωμένων εντύπων, όπως η φορολογική δήλωση.

4. Νοικοκυριά και νέες τεχνολογίες- Σύνδεση στο διαδίκτυο από την κατοικία και τύπος σύνδεσης.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, ένα στα δύο νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους (ποσοστό 50,2%). Επιπλέον, ηλεκτρονικό υπολογιστή- οποιουδήποτε τύπου- διαθέτει το 57,2% του συνόλου των νοικοκυριών της χώρας. Τέλος, ευρυζωνική σύνδεση διαθέτει το 90,5% των νοικοκυριών, που διαθέτουν internet και το 45,4% του συνόλου των νοικοκυριών της χώρας. Η αύξηση των ευρυζωνικών συνδέσεων, οι οποίες παρουσίαζαν έως και το 2009 πολύ υψηλά ποσοστά αύξησης, συνεχίζεται, με μειωμένους, πλέον, ρυθμούς (αύξηση 1,9%, σε σχέση με το 2010), ενώ συνεχίζεται με αυξημένους ρυθμούς η μείωση (μείωση 7,8%, σε σχέση με το 2010) των συνδέσεων με modem, μέσω τηλεφωνικής γραμμής (αναλογικής ή ISDN).

Στους λόγους για τους οποίους αποφεύγεται η σύνδεση στο διαδίκτυο από την κατοικία, καταγράφονται η έλλειψη δεξιοτήτων, με ποσοστό 35,8% και η μη χρησιμότητα των πληροφοριών που υπάρχουν στο διαδίκτυο, με ποσοστό 35,7%.

Αναφορικά με την κατανομή των νοικοκυριών που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία, αύξηση 26,2% εμφανίζει η περιοχή της Βόρειας Ελλάδος και 7,3% η Αττική, ενώ ελαφρά μείωση καταγράφεται στα Νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη (3%) και στην Κεντρική Ελλάδα (1,3%).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Κατασκευή Ιστοσελίδων WEBTEC