Σημαντική διάκριση του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Σημαντική διάκριση του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Σύμφωνα με πρόσφατη διεθνή έρευνα η οποία δημοσίευσε τα αποτελέσματά της για το 2021  (https://www.guide2research.com/scientists/GR), επτά καθηγητές του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των καθηγητών πληροφορικής στην Ελλάδα με τις περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές  στο ερευνητικό τους έργο.   

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, σε αυτούς περιλαμβάνονται οι καθηγητές του Τμήματος Νίκος Κομοντάκης, Βαγγέλης Μαρκάτος, Ιωάννης Τόλλης, Γιάννης Στυλιανού, Βασίλης Χριστοφίδης, Κωνσταντίνος Στεφανίδης και Δημήτρης Πλεξουσάκης. Η κατάταξη γίνεται σε παγκόσμια κλίμακα και βασίζεται σε βιβλιογραφικούς δείκτες ερευνητικής συνεισφοράς, όπως το h-index, το πλήθος των επιστημονικών εργασιών, και το πλήθος των αναφορών.

Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το Τμήμα εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια  στους καθηγητές που διακρίθηκαν και υπογραμμίζει ότι αυτή η αναγνώριση του έργου τους αποτελεί διάκριση τόσο για τους ίδιους, όσο και για το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Κατασκευή Ιστοσελίδων WEBTEC