ΕΣΠΑ

Intrasoft – Intrakat ανάδοχοι τηλεματικής αστικών συγκοινωνιών.

Intrasoft – Intrakat ανάδοχοι τηλεματικής αστικών συγκοινωνιών.

Όπως αναφέρει η Ναυτεμπορική, η ένωση εταιρειών Intrasoft International – Intrakat αναδείχθηκε ανάδοχος για το έργο της Τηλεματικής Αστικών Συγκοινωνιών μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, υποστήριξη λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης επιβατών και διαχείρισης στό... »

Κατασκευή Ιστοσελίδων WEBTEC