Κοινοβουλευτική Διαφάνεια

Ξεκίνησε η «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια»

Ξεκίνησε η «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια»

Δημοσιοποιούνται οι αποφάσεις για τη διαχείριση των οικονομικών και διοικητικών θεμάτων Άρχισε σήμερα η υλοποίηση της διαφάνειας στη Βουλή, με τη δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων που έχουν σχέση με τη διαχείριση των οικονομικών και διοικητικών θεμάτων. Στην ειδική ενότητα της διαδικτυακής πύλης της Βουλής «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια» θα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερώνεται για το έργο του Κ... »

Κατασκευή Ιστοσελίδων WEBTEC