Ολυμπιακός Καταστατικός Χάρτης

Ολυμπιακός Καταστατικός Χάρτης

Ολυμπιακός Καταστατικός Χάρτης

Το σημερινό Doodle της Google μας υπενθυμίζει τα ολυμπιακά ιδεώδη, την αθλητική άμιλλα και το δικαίωμα της άθλησης στην ζωή μας. «Ο αθλητισμός είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Κάθε άτομο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αθλείται, χωρίς να υφίσταται διακρίσεις και με βάση το Ολυμπιακό πνεύμα, που απαιτεί αμοιβαία κατανόηση στο φρόνημα της φιλίας, της αλληλεγγύης και της ευγενούς άμιλλας.» Τι είναι ο Ολυμπι... »

Κατασκευή Ιστοσελίδων WEBTEC