Υποβάθμιση των Φυσικών Επιστημών στα σχολεία βλέπουν οι ειδικοί – Οι προτάσεις τους

Υποβάθμιση των Φυσικών Επιστημών στα σχολεία βλέπουν οι ειδικοί – Οι προτάσεις τους

Οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών Ενώσεων Φυσικών Επιστημών (Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων, Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση, Ένωση Ελλήνων Χημικών και Ένωση Ελλήνων Φυσικών), σε ανακοίνωση τους τονίζουν πως «παρακολουθούν με αγωνία τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των Φυσικών Επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση». 

Η ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι ενώσεις:

«Οι Φυσικές Επιστήμες αποτελούν παγκοσμίως βασικό πυλώνα της εκπαίδευσης, ωστόσο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παραμένουν παραγκωνισμένες και με σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά προβλήματα στην διδασκαλία τους τόσο στη Γενική Εκπαίδευση όσο και την Ειδική Αγωγή. 

Παρά την παρότρυνση της UNESCO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αύξηση της διδασκαλίας, οι Φυσικές Επιστήμες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα γνωρίζουν σημαντική υποβάθμιση με σοβαρές συνέπειες στην ανάπτυξη επιστημονικού εγγραμματισμού που διασφαλίζει την κριτική ικανότητα και επομένως και την κοινωνική ετοιμότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του PISA (2019) οι μαθητές στην Ελλάδα βαθμολογήθηκαν χαμηλότερα από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ στις Φυσικές Επιστήμες.

Εκτιμούμε ότι η αντιμετώπιση των συναδέλφων μας Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ04 είναι ανισότιμη σε σχέση με συναδέλφους τους άλλων κλάδων. Η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρο 6, παρ. 1, ν. 3699/2008) ουσιαστικά τους αποκλείει από τη δυνατότητα διεκδίκησης θέσεων σε Τμήματα Ένταξης καθώς ο μαθητικός πληθυσμός ανά σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αριθμεί κάτω των 300 μαθητών και στις πλείστες των περιπτώσεων κάτω των 200 μαθητών.

Άλλωστε, αυταπόδεικτα,  οι υφιστάμενες κτηριακές υποδομές καθιστούν εκτός πραγματικότητας το παραπάνω όριο. Αξίζει να αναφερθεί, ότι θίγονται ιδιαίτερα οι μαθητές περιοχών της επαρχίας και ειδικότερα των νησιωτικών περιοχών. Τα ανωτέρω οδηγούν σε καταφανή ανισότιμη αντιμετώπιση των διδασκομένων μαθημάτων και συνεπώς σε περαιτέρω υποβάθμιση των Φυσικών Επιστημών στα σχολεία. 

Ως Επιστημονικές Ενώσεις υιοθετούμε, συνυπογράφουμε και υποστηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων μας όλων των ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04 και ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη προσοχή τα αιτήματά τους που αφορούν:

Τον υπολογισμό των λειτουργικών κενών με βάση τις πραγματικές ανάγκες και τις αναθέσεις μαθημάτων για κάθε ειδικότητα (ΦΕΚ 2737/2020).

Την καθολική εφαρμογή  από το σύνολο των ΔΔΕ του ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β 3344 ΑΠΟ 10/08/2020 ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 104.627/ΓΔ5 για τον προσδιορισμό των Λειτουργικών κενών των αναπληρωτών (συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωτών του κλάδου των ΠΕ04).

Τη σύσταση επιπλέον οργανικών θέσεων στην Δευτεροβάθμια Γενική και ειδικότερα στην Ειδική εκπαίδευση σε όλες τις ειδικότητες, για την συνολική κάλυψη των κενών και την ισότιμη υποστήριξη όλων των μαθητών. 

Για την ΕΕΦΕΕ

ο Πρόεδρος

Γ. Τόμπρας

Για την ΠΕΒ

ο Πρόεδρος

Α. Βανταράκης

Για την ΕΓΕ

η Αντιπρόεδρος

Α. Αντωναράκου

Για την ΕΕΧ

ο Πρόεδρος

Α. Παπαδόπουλος

Για την ΕΕΦ

ο Πρόεδρος

Σ. Θεοδοσίου»

Κατασκευή Ιστοσελίδων WEBTEC