Έργο WIDER: Κουπόνια Καινοτομίας ύψους έως 10.000 ευρώ

Έργο WIDER: Κουπόνια Καινοτομίας ύψους έως 10.000 ευρώ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο έργοWIDER – Green Growing of SMEs: Innovation and Development in the Energy Sector in the Mediterranean Area, το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED, προσκαλεί Πολύ Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να υποβάλουν καινοτόμα σχέδια μεταφοράς τεχνογνωσίας, από φορείς που έχουν ενταχθεί ή θα έχουν ενταχθεί, μέχρι τα τέλη Απριλίου 2014, σε διεθνή κατάλογο σχετικών παρόχων / προμηθευτών (πανεπιστήμια, κολλέγια, οργανισμοί έρευνας και τεχνολογίας, τεχνικοί σύμβουλοι, ειδικοί σε θέματα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, ειδικοί σε θέματα σχεδίασης, κ.λ.π), τα οποία θα τους επιτρέψουν να τοποθετηθούν / επανατοποθετηθούν, με προϊόντα ή υπηρεσίες τους, στην αγορά της οικολογικά έξυπνης κατοικίας για ηλικιωμένους. O διεθνής κατάλογος Παρόχων / Προμηθευτών Τεχνογνωσίας έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του έργου WIDER και θα ενημερώνεται μέχρι τα τέλη Απριλίου 2014, που λήγει η σχετική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη, από τους ενδιαφερομένους. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στον διεθνή κατάλογο Παρόχων / Προμηθευτών Τεχνογνωσίας βρίσκεται αναρτημένη στη θέση ”Σημαντικά Θέματα” της ιστοσελίδας του ΕΒΕΘ.

Στις επιχειρήσεις, τα καινοτόμα σχέδια των οποίων θα επιλεγούν, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης από την αρμόδια Τοπική Επιτροπή Καινοτομίας, που συγκρότησε, στο πλαίσιο του έργου, το ΕΒΕΘ, θα χορηγηθεί κουπόνι καινοτομίας που θα αντιστοιχεί σε συνολικό ποσό πέντε έως δέκα χιλιάδων Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ή μη του ΦΠΑ ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία). Για το ύψος του κάθε κουπονιού καινοτομίας θα αποφασίζει η Τοπική Επιτροπή Καινοτομίας. Το κουπόνι καινοτομίας θα δίνει τη δυνατότητα στις επιλεγείσες επιχειρήσεις να υλοποιήσουν το σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας από τον πάροχο του διεθνούς καταλόγου που θα επιλέξουν, ενώ ο τελευταίος, μετά την ολοκλήρωση του έργου, θα εξοφληθεί από το ΕΒΕΘ για το σύνολο του ποσού που αναγράφεται στο κουπόνι, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναλυτικά περιγράφεται στη συνημμένη πρόσκληση Υποβολής προτάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπλήρώσουν και καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, μέχρι τις 31 Μαΐου2014, στο Τμήμα μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΘ (Τσιμισκή 29, 54624, 3ος όροφος) τα ακόλουθα έντυπα συμπληρωμένα και υπογεργραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο:

  1. Αίτηση υποβολής (Application Form for WIDER Voucher)
  2. Έντυπο ”SME declaration”
  3. Έντυπο “De Minimis Aid Declaration”

Τα ανωτέρω έντυπα θα πρέπει να συμπληρωθουν στην αγγλική γλώσσα.

Επιπλέον ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Βεβαίωση εγγραφής στο Επιμελητήριο που υπάγεται η επιχείρηση (δεν απαιτείται για τις επιχειρήσεις μέλη του ΕΒΕΘ)

2. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι α) Η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον της διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. Επίσης, δεν τελεί υπό καθεστώς επιτήρησης και δεν υπόκειται σε τυχόν άλλους νομικούς περιορισμούς λειτουργίας, β) η επιχείρηση δεν βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές, γ) η επιχείρηση δεν χαρακτηρίζεται ως προβληματική, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 7 του κανονισμού ΕΚ. 800/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δ) δεν υφίστανται σχέσεις κοινής διοίκησης μεταξύ της επιχείρησης και του προτεινόμενου Παρόχου / Προμηθευτή Τεχνογνωσίας για την υλοποίηση του σχεδίου καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του ότι ο Πάροχος / Προμηθευτές Τεχνογνωσίας δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεμένη δομή και δεν έχει κοινούς διευθυντές, στελέχη ή ανώτερα διευθυντικά στελέχη με την επιχείρηση.

3. Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της επιχείρησης και του Πάροχου / Προμηθευτή Τεχνογνωσίας (στην περίπτωση που ο τελευταίος έχει εντοπιστεί πριν από την υποβολή της αίτησης).

Για κάθε επιπλέον πληροφορία ή/και διευκρίνηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Προιστάμενο του Τμήματος Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΘ κ. Αντώνη Μπούμπουλα, τηλ. 2310 370180, e-mail: antonisb@ebeth.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Κατασκευή Ιστοσελίδων WEBTEC