Σημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδών

Σημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδών
 
«Η Henkel συνέχισε τις καλές της επιδόσεις και στο δεύτερο τρίμηνο, παρά το δύσκολο περιβάλλον της αγοράς. Πετύχαμε κερδοφόρο ανάπτυξη σε όλους τους επιχειρησιακούς μας Τομείς και σημειώσαμε σημαντική αύξηση του περιθωρίου κερδών προ φόρων και τόκων( EBIT margin)», δήλωσε ο Kasper Rorsted, Διευθύνων Σύμβουλος της Henkel.

«Τα δυναμικά αποτελέσματα που πετύχαμε στο δεύτερο τρίμηνο αντανακλούν και τη σταθερή μας εστίαση στις στρατηγικές μας προτεραιότητες. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη των στόχων μας για το 2012», συμπλήρωσε.

Για το σύνολο του χρηματοοικονομικού έτους 2012 , ο Kasper Rorsted σημείωσε: «Αναμένουμε ότι η σημαντική μεταβλητότητα και οι αβεβαιότητες στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε θα συνεχιστούν. Συγκεκριμένα, οι επιδράσεις της οικονομικής κρίσης και της κρίσης χρέους σε κάποιες χώρες θα εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση. Ως εκ τούτου, θα συνεχίσουμε να αναλύουμε, να προσαρμόζουμε και να βελτιώνουμε περαιτέρω τις διαδικασίες και τις δομές μας».

Επιβεβαίωση προβλέψεων για το 2012 –Εκτιμήσεις για αυξημένα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή

«Με βάση τις ισχυρές μας επιδόσεις στο πρώτο μισό το έτους, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας για το 2012. Αναμένουμε ότι η οργανική ανάπτυξη των πωλήσεων θα κυμανθεί μεταξύ 3% και 5% και ότι το προσαρμοσμένο περιθώριο κερδών προ φόρων και τόκων ( EBIT margin) θα αυξηθεί στο 14%. Σχετικά με τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή, έχουμε προχωρήσει σε νέα εκτίμηση, βάσει της οποίας η αύξηση θα ανέλθει περίπου στο 15%, από τουλάχιστον 10% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη μας», προσέθεσε ο Rorsted.

Οι πωλήσεις της Henkel στο δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν στα 4,206 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Σε όρους οργανικών μεγεθών (οικονομικά μεγέθη έπειτα από προσαρμογή για συναλλαγματικές διαφορές και εξαγορές/ αποεπενδύσεις), οι πωλήσεις αυξήθηκαν 4,0%, εμφανίζοντας σημαντική ενίσχυση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Και οι τρεις Επιχειρηματικοί Τομείς της εταιρείας συνέβαλαν σε αυτή την εξέλιξη. Ο Τομέας Απορρυπαντικών και Οικιακής Φροντίδας σημείωσε ισχυρή οργανική ανάπτυξη της τάξης του 5,1%. Η οργανική ανάπτυξη των πωλήσεων του Τομέα Καλλυντικών και Προσωπικής Φροντίδας έφτασε στο 2,8%, ενώ και ο Τομέας Συγκολλητικών Τεχνολογιών εμφάνισε οργανική ανάπτυξη πωλήσεων 3,6%.

Έπειτα από την προσαρμογή για έκτακτα κέρδη, έκτακτες δαπάνες και δαπάνες αναδιάρθρωσης, τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων και τόκων) ενισχύθηκαν κατά 18,6%, από τα 514 εκατ. ευρώ στα 609 εκατ. ευρώ Και οι τρεις τομείς είχαν συμβολή σε αυτό το αποτέλεσμα. Στο ίδιο πλαίσιο, τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) αυξήθηκαν κατά 8,5%, από τα 537 εκατ. ευρώ στα 583 εκατ. ευρώ.

Το προσαρμοσμένο περιθώριο κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT margin) ενισχύθηκε σημαντικά κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας από το 13,0% στο 14,5%. Σε σχέση με την καταγραφή των μεγεθών στις οικονομικές καταστάσεις, το περιθώριο έφτασε στο 13,9% από το 13,6% της αντίστοιχης περσινή περιόδου.

Το οικονομικό αποτέλεσμα της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 35 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 6 εκατ.ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Ο φορολογικός συντελεστής διαμορφώθηκε στο 24,8%, ελαφρώς ενισχυμένος σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (24,4%).

Τα καθαρά κέρδη τριμήνου αυξήθηκαν 9,9%, από τα 375 εκατ. ευρώ στα 412 εκατ. ευρώ. Έπειτα από την αφαίρεση δικαιωμάτων μειοψηφίας ύψους 11 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 401 εκατ. ευρώ (366 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό τρίμηνο). Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη τριμήνου – έπειτα από την αφαίρεση δικαιωμάτων μειοψηφίας – έφτασαν τα 420 εκατ. ευρώ (343 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό τρίμηνο). Τα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή αυξήθηκαν από τα 0,85 ευρώ στα 0,92 ευρώ. Το αντίστοιχο προσαρμοσμένο μέγεθος ανήλθε στα 0,97 ευρώ (0,79 ευρώ στο αντίστοιχο περσινό τρίμηνο).

Περαιτέρω πρόοδος σημειώθηκε στη διαχείριση του καθαρού κεφαλαίου κίνησης. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο δείκτης του καθαρού κεφαλαίου κίνησης προς τις πωλήσεις βελτιώθηκε κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 7,5%. Στο τέλος του τριμήνου (30 Ιουνίου 2012), το καθαρό χρέος μειώθηκε στα 1,269 δισ. ευρώ (1,959 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2011).

Επιχειρηματικές επιδόσεις για το πρώτο εξάμηνο του χρηματοοικονομικού έτους

Στο πρώτο μισό του χρηματοοικονομικού έτους 2012, οι πωλήσεις της Henkel αυξήθηκαν 5,6%, φτάνοντας στα 8,214 δισ. ευρώ. Επίσης, οι οργανικές πωλήσεις ενισχύθηκαν σημαντικά, κατά 4,3%, σε σχέση με το πρώτο μισό του 2011. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων και τόκων) ενισχύθηκαν κατά 17,6% (από τα 987 εκατ. ευρώ στα 1,160 δισ. ευρώ), μια θετική εξέλιξη στην οποία συνέβαλαν και οι τρεις Τομείς της εταιρείας. Το προσαρμοσμένο περιθώριο κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT margin) βελτιώθηκε από το 12,7% στο 14,1%.

Τα καθαρά κέρδη εξαμήνου ενισχύθηκαν κατά 21,8%, από τα 671 εκατ. ευρώ στα 817 εκατ. ευρώ. Έπειτα από την αφαίρεση δικαιωμάτων μειοψηφίας ύψους 20 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 797 εκατ. ευρώ από τα 657 εκατ. ευρώ της αντίστοιχη περσινής περιόδου. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή αυξήθηκαν κατά 21,1%, από τα 1,52 ευρώ στα 1,84 ευρώ.

Εκτιμήσεις για τις πωλήσεις και τα κέρδη του 2012

Η Henkel εξακολουθεί να αναμένει ότι η ανάπτυξη των οργανικών της πωλήσεων θα κυμανθεί μεταξύ 3% και 5% στο σύνολο του χρηματοοικονομικού έτους. Η Henkel είναι πεπεισμένη ότι θα συνεχιστεί ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης που εμφάνισαν οι δραστηριότητες της στο κομμάτι των καταναλωτικών αγαθών, εκτιμώντας ότι οι οργανικές πωλήσεις θα αυξηθούν μεταξύ 1% και 3%.

 Όσον αφορά στις δραστηριότητες του Τομέα Συγκολλητικών Τεχνολογιών, η Henkel αναμένει ότι οι οργανικές πωλήσεις θα ενισχυθούν 4-6%. Η Henkel επιβεβαιώνει την πρόβλεψή της για προσαρμοσμένο περιθώριο κερδών προ φόρων και τόκων στο 14% (13% το 2011). Επίσης, η Henkel εκτιμά πλέον ότι τα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή θα αυξηθούν κατά περίπου 15% (προηγούμενη εκτίμηση: τουλάχιστον 10%).

Οι παραπάνω εκτιμήσεις βασίζονται στην αναμενόμενη αύξηση των τιμών πώλησης της Henkel και στη συνεχιζόμενη προσαρμογή των δομών της εταιρείας στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Με αυτές τις ενέργειες και τη διατήρηση αυστηρού ελέγχου επί του κόστους, η Henkel στοχεύει να αντιμετωπίσει και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το αυξημένο κόστος πρώτων υλών στα κέρδη της.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Κατασκευή Ιστοσελίδων WEBTEC