Ευάγγελος Χρυσοχόος

Η εταιρεία καλλυντικών Korres αναβαθμίζει το διακομιστή Microsoft Exchange 2003 στην έκδοση cloud του Microsoft Exchange Online

Η εταιρεία καλλυντικών Korres αναβαθμίζει το διακομιστή Microsoft Exchange 2003 στην έκδοση cloud του Microsoft Exchange Online

Η καινοτόμα ελληνική εταιρεία καλλυντικών Korres επέλεξε την έκδοση cloud του Microsoft Exchange Online για να αντικαταστήσει το διακομιστή  Microsoft Exchange 2003, τον οποίο χρησιμοποιούσε έως σήμερα. Η μετάβαση αυτή έγινε με γνώμονα την παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας, βελτιωμένων επικοινωνιών, και χαμηλότερου κόστους. Ο ιδρυτής της εταιρίας, Γεώργιος Κορρές, βασίζει την ανάπτυξη της, από την ίδρυ... »

Κατασκευή Ιστοσελίδων WEBTEC