Παιδική εργασία

Οργάνωση καταγγέλλει Apple, Microsoft και Tesla ότι επωφελούνται από εργασία παιδιών ακόμα και 6 ετών!

Οργάνωση καταγγέλλει Apple, Microsoft και Tesla ότι επωφελούνται από εργασία παιδιών ακόμα και 6 ετών!

Προσφυγή στη δικαιοσύνη των ΗΠΑ εναντίον κολοσσών της τεχνολογία... »

Κατασκευή Ιστοσελίδων WEBTEC