τροπόσφαιρα

Το κατώτερο επίπεδο της ατμόσφαιρας, η τροπόσφαιρα, γίνεται ολοένα παχύτερη

Το κατώτερο επίπεδο της ατμόσφαιρας, η τροπόσφαιρα, γίνεται ολοένα παχύτερη

Μαζί με τις θερμοκρασίες που αυξάνονται, ανεβαίνει και η τροπόσφα;... »

Κατασκευή Ιστοσελίδων WEBTEC