Πρωτοποριακή cloud υποδομή για την Έρευνα και την Καινοτομία

Πρωτοποριακή cloud υποδομή για την Έρευνα και την Καινοτομία
 
Το έργο VENUS-C (www.venus-c.eu), το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστηρίζεται από το Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft, αποτελεί μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες στον τομέα του cloud που εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα (DAE).

Παρέχοντας επεκτάσιμους και διαλειτουργικούς πόρους cloud computing που προέκυψαν τόσο από τις λύσεις ανοιχτού λογισμικού (open source), όσο και τις αντίστοιχες εμπορικές λύσεις (όπως το Microsoft Windows Azure), το εν λόγω έργο κατάφερε να αναδείξει τις απαιτήσεις πρωτοπόρων ομάδων τελικών χρηστών, όπως ερευνητές και μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις.

O Fabrizio Gagliardi, Microsoft Research Connections EMEA, Πρόεδρος της επιτροπής έργου του VENUS-C και ένας από τους εμπνευστές της πρωτοβουλίας δήλωσε:

«Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει τη σημαντική συμβολή του VENUS-C στην ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα, με τη σαφή επίδειξη των πλεονεκτημάτων του cloud σε επίπεδο μείωσης του κόστους και αύξησης της απόδοσης, της ευελιξίας και της ευκολίας στη χρήση. Είμαστε επίσης, ως Microsoft, πολύ ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι η υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων από πλευράς μας υπήρξε τόσο αποτελεσματική, καθώς καταφέραμε να ενισχύσουμε νέες επιχειρήσεις στο ξεκίνημά τους και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων σε δύσκολους οικονομικά καιρούς». Τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν συμπληρωθεί με επενδύσεις από τη Microsoft σε υποδομές στην πλατφόρμα Windows Azure και ανθρώπινο δυναμικό, παρουσιάζοντας μια βιώσιμη, οικονομική και αποδοτική εναλλακτική λύση για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής κοινότητας τελικών χρηστών.

«Το cloud computing βοηθάει τους ερευνητές με μια σειρά από διαφορετικούς τρόπους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα όχι μόνο να επιτύχουν επιστημονικές ανακαλύψεις, αλλά επίσης να δημιουργήσουν νέες επιστήμες, κάτι που δεν θα μπορούσαν εύκολα να κάνουν πριν», εξηγεί ο Andrea Manieri, VENUS-C Project Director της Engineering Ingegneria Informatica στην Ιταλία. Ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα του VENUS-C είναι ότι παρέχει τους απαραίτητους πόρους σε ερευνητές, οι οποίοι παραδοσιακά δεν είχαν πρόσβαση σε επαρκείς υπολογιστικούς πόρους.

Μια σημαντική καινοτομία είναι ότι η προσέγγιση του VENUS-C έγινε με γνώμονα τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών. Στο έργο συμμετείχαν ερευνητές από όλη την Ευρώπη που εργάζονται σε πολλά διαφορετικά επιστημονικά πεδία, από τη βιοπληροφορική μέχρι κατασκευαστικά και έργα πολιτικής προστασίας.

Νέες ευρωπαϊκές κοινότητες χρηστών ωφελούνται από τις υποδομές Cloud

Η δυνατότητα νέων ομάδων χρηστών να αξιοποιούν το VENUS-C υπήρξε εξαιρετικά σημαντική για την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας του στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα καθώς και στη διασφάλιση βιωσιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή για την πολιτική προστασία και διαχείριση εκτάκτων αναγκών υπήρξε μια αξιοσημείωτη επιτυχία. «Το VENUS-C, με την εφαρμογή στο υπολογιστικό νέφος (Cloud Computing) της πρόγνωσης του κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, καθώς και της εξάπλωσης αυτών, παρέχει μια πολύτιμη βοήθεια σε φορείς αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και πολιτικής προστασίας (όπως η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) για την αποτελεσματική πρόληψη και καταπολέμηση των πυρκαγιών σε αποδοτικό οικονομικά και εξελιγμένο τεχνολογικά επίπεδο, με δυνατότητες χρήσης σε πολλές περιοχές σε όλο τον κόσμο», εξηγεί ο καθηγητής Κώστας Δ. Καλαμποκίδης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Το συναρπαστικό φάσμα εφαρμογών συμπληρώνεται από 15 επιπλέον πιλοτικές εφαρμογές, οι οποίες επιλέχθηκαν μέσω μιας πανευρωπαϊκής πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων. Οι απαιτήσεις τους σε επίπεδο cloud computing συνολικά κατηύθυναν το σχεδιασμό των υποδομών και τη διαδικασία επικύρωσης. Μέσω της ανοιχτής πρόσκλησης του VENUS-C χρηματοδοτήθηκαν 3 Ελληνικά έργα και ένα Κυπριακό ενώ υπήρχαν και 2 εθελοντικές συμμετοχές (χωρίς χρηματοδότηση).

H Αθηνά Βακάλη, καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, εξηγεί: «Το Cloud4Trends είναι ένα πλαίσιο συλλογής και ανάλυσης περιεχομένου micro-blogging και blogging, το οποίο εντοπίζει τα δημοφιλή θέματα που αποκαλύπτουν το ενδιαφέρον των χρηστών. Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε το VENUS-C, ώστε αυτό να υποστηρίξει και να προσελκύσει ακόμα περισσότερους χρήστες και να χειρίζεται ταυτόχρονα πειράματα μεγάλης κλίμακας σε μεγάλες μητροπολιτικές γεωγραφικές περιοχές».

Ο Θοδωρής Δαλαμάγκας, από το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη της πλατφόρμας με την πλατφόρμα TARCLOUD, δήλωσε: «Η έλλειψη της υψηλής απόδοσης πειραματικών μεθόδων για τον εντοπισμό των στόχων μικρομορίων ριβοζονουκλεϊκού οξέως microRNA είναι ένα σημαντικό εμπόδιο για την ζωτικής σημασίας γνώση για θεραπευτικές χρήσεις του RNA, όπως σε περιπτώσεις καρκίνου και καρδιοπάθειες. Χρησιμοποιούμε το VENUS-C για να προσφέρουμε, σε πραγματικό χρόνο, υπηρεσίες πρόβλεψης στόχων για τους χρήστες της web εφαρμογής DIANA-microT σε συνδυασμό με την αποτελεσματική εκ νέου εκτέλεση μεθόδων πρόβλεψης για νέα miRNA ή ενημερώσεις miRNA. Το αποτέλεσμα θα είναι μια ενημερωμένη και συγχρονισμένη βάση δεδομένων ΜiRNA με τις τελευταίες πληροφορίες».

Ο Κώστας Παπαζάχος, καθηγητής στο Τμήμα Γεωφυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υπεύθυνος του έργου Cloudquake, σημείωσε:

«Γεωλόγοι που εργάζονται στον δύσκολο τομέα αξιολόγησης των επιπτώσεων σεισμού έχουν πολλά να κερδίσουν από πρωτοβουλίες όπως το VENUS-C. Η συμμετοχή μας στο project αυτό μας προσέφερε μια εξαιρετική ευκαιρία πρόσβασης σε πρωτοφανείς πόρους υψηλής υπολογιστικής δύναμης για την εκτίμηση των επιπτώσεων από σεισμούς και την διάχυση των σχετικών πληροφοριών. Το σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι δεν υπάρχει ανησυχία για το πώς θα δημιουργηθεί ή θα διατηρηθεί η σχετική υπολογιστική υποδομή και τα επιχειρησιακά εργαλεία, αφού δε απαιτείται το αντίστοιχο κόστος κεφαλαίου για την αγορά και συντήρηση του εξοπλισμού»

Ο Ηλίας Μαγκλογιάννης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας και υπεύθυνος του έργου AMBIDOC, ανέφερε τα εξής: «Οι τεχνολογίες transcriptomic, όπως μικροσυστοιχίες DNA και επόμενης γενιάς ακολουθίες (sequencers), είναι μια σημαντική καινοτομία στον τομέα της βιοϊατρικής έρευνας, που δημιουργεί πρωτοφανή όγκο δεδομένων σχετικά με την ευρεία επιθεώρηση του γονιδίωματος ενός οργανισμού. Η εθελοντική συμμετοχή μας στο VENUS-C έχει επιτρέψει την αποθήκευση, την επεξεργασία και την ανάλυση μεγαλύτερου όγκου πειραματικών δεδομένων, παρέχοντας συγχρόνως ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για την ποσοτική, στατιστική, σημασιολογική και λειτουργική ανάλυση πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά».

Η Σοφία Τσεκερίδου από το Athens Information Technology (AIT) σημείωσε για το έργο VirtualCampusOnCloud: «Το cloud computing μπορεί να βοηθήσει σημαντικά ώστε να ξεπεραστούν οι σημερινές ελλείψεις των υπηρεσιών εικονικού πανεπιστημίου, επιτρέποντας μεγαλύτερη ανάπτυξη κλίμακας και την ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για συνεργασία σε πραγματικό χρόνο. Η εθελοντική συμμετοχή μας στο VENUS-C θα οδηγήσει σε νέες βιώσιμες επιχειρηματικές υπηρεσίες και θα συμβάλλει στην αύξηση του αριθμού των φοιτητών που υποστηρίζουμε σήμερα».

Νέα αρχή για ευρωπαϊκά start-ups και κέντρα καινοτομίας

Ο Thierry Priol, σύμβουλος στο ερευνητικό κέντρο Inria και στο VENUS-C τονίζει τα απτά οφέλη του VENUS-C για μικρές επιχειρήσεις: «Τα επιτεύγματα του VENUS-C είναι εντυπωσιακά και έχουν βοηθήσει να αποδειχτεί ότι το cloud είναι αποτελεσματικό στην παροχή υπολογιστικής ισχύος, όχι μόνο για την ερευνητική κοινότητα, αλλά και για τις μικρές επιχειρήσεις για τις οποίες τα HPC συστήματα δεν είναι οικονομικά προσιτά». Η Molplex Ltd, ένα start-up από το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι μια από τις μικρές επιχειρήσεις που έχουν ωφεληθεί από το project. «Το VENUS-C έχει προσφέρει μεγάλους και σταθερούς υπολογιστικούς πόρους με χαμηλό κόστος εκκίνησης, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την ανάπτυξη ασφαλέστερων και αποτελεσματικότερων φαρμάκων ενάντια σε μια σειρά σοβαρών λοιμωδών νόσων όπως ο δάγκειος πυρετός, η φυματίωση και η ελονοσία», σημειώνει ο Vladimir Sykora, CIO και συν-ιδρυτής.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Κατασκευή Ιστοσελίδων WEBTEC